Post Tagged with: "đèn lồng mây tre"

Đèn mây tre đan MT115

Đèn mây tre đan MT115

Author:

Posted: April 3, 2016

ĐÈN MÂY TRE ĐAN MT115 Báo giá: Chỉ gồm đèn lồng và bộ đui dây treo đèn, không kèm bóng điện. Chất liệu Kích thước(mm) Giá Lồng ngoài bằng tre, lồng bên trong bằng vải, có […]

Read More

 
Đèn chụp mây tre MT112

Đèn chụp mây tre đan rối MT112

Author:

Posted: June 7, 2013

Đèn chụp mây tre MT112 Đèn mây tre đan – Đèn mây tre đan rối MT112 Kích thước: phi 35cm x cao 25cm Chất liệu: Sợi mây tự nhiên Giá: 330.000đ/c (đã bao gồm bộ […]

Read More

 
Đèn tre đan mắt sầu riêng hình ovan

Đèn mây tre đan mắt sầu riêng hình ovan

Author:

Posted: June 7, 2013

Đèn mây tre đan mắt sầu riêng hình ovan Đèn mây tre đan – Đèn mây tre đan mắt sầu riêng hình ovan Kích thước: phi 25cm, cao 35cm Chất liệu: tre Giá: 300.000đ/c (giá chưa bao gồm […]

Read More

 
Đèn tre đan mắt sầu riêng

Đèn lồng mây tre đan mắt sầu riêng

Author:

Posted: June 7, 2013

Đèn tre đan mắt sầu riêng Đèn mây tre đan – Đèn mây tre đan mắt sầu riêng Kích thước: phi 42cm, cao 28cm Chất liệu: tre Giá: 330.000đ/c (giá đã bao gồm bộ phụ […]

Read More

 
Đèn mây tre MT109

Đèn mây tre đan 109

Author:

Posted: February 18, 2012

Đèn mây tre đan – Đèn mây MT109 Kích thước: Đường kính 40cm, cao 20cm Chất liệu: Lồng ngoài đan mây, lồng bên trong vải lụa Giá: 320.000đ/c (đã bao gồm đui, dây, bóng điện sợi đốt […]

Read More

 
Đèn mây tre MT108

Đèn mây tre đan 108

Author:

Posted: February 18, 2012

  Đèn mây tre đan – Đèn mây MT108 Kích thước W 400x400xh220 Chất liệu: Lồng bên ngoài đan mây, bên trong bọc vải lụa Giá: 360.000đ/c (đã bao gồm đui, dây đui treo đèn). Giá chưa bao […]

Read More